OPPABETInformasiTerma & Syarat Terkini | Kasino Terpercaya Online | Oppabet

Terma & Syarat Terkini | Kasino Terpercaya Online | Oppabet

TERMA DAN DEFINISI UMUM

SYARAT PENGGUNAAN PERKHIDMATAN

 1. PENGENALAN: DEFINISI UTAMA DAN APA YANG MEMBUAT SYARAT PENGGUNAAN ANDA

Definisi berikut digunakan dalam terma dan syarat ini:

Peranti Akses” bermaksud sebarang kaedah elektronik untuk mengakses Perkhidmatan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada , komputer, peranti telefon pintar, telefon bimbit, peranti tablet, peranti sentuh atau sistem hiburan rumah seperti konsol permainan video dan TV pintar (atau dengan kaedah jauh lain);

Syarat Bonus” bermaksud apa-apa terma dan syarat dan / atau peraturan dengan berkenaan dengan promosi, bonus dan tawaran istimewa yang mungkin berlaku untuk mana-mana bahagian Perkhidmatan dari semasa ke semasa;

"Institusi pengawasan" bermaksud institusi pengawasan perjudian komersial di Curacao;

"Syarat Umum" bermaksud terma dan syarat yang dinyatakan dalam dokumen ini;

"Operator"bermaksud syarikat 48 Pacific NV, No. pendaftaran 154058, alamat berdaftar adalah di Schout bij Nacht Doormanweg 40, didirikan di Curacao, dan undang-undang Curacao berlaku untuk aktivitinya;

"Dasar Privasi" bermaksud Operator dasar privasi yang diakses melalui pautan Dasar Privasi, yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Terma dan Syarat ini;

"Peraturan" berarti Peraturan Pertaruhan dan Peraturan Permainan yang berlaku secara khusus untuk jenis pertaruhan dan / atau permainan yang relevan, seperti yang diidentifikasi secara lebih terperinci dalam paragraf 1.3;

"Layanan" berarti, jika sesuai, layanan yang ditawarkan untuk sementara waktu oleh Pengendali melalui Laman Web dan / atau melalui aplikasi Peranti Akses;

"Syarat Penggunaan" bermaksud (a) Syarat Umum; (b) Kebijakan Privasi; (c) jika sesuai di bawah perenggan 1.3, Peraturan yang relevan, Syarat Bonus dan Syarat Tambahan yang berlaku untuk Layanan yang sedang digunakan oleh Anda; dan

"Laman web" bermaksud laman web atau halaman, subpage, subdomain atau bahagiannya dari semasa ke semasa, yang terletak di atau dapat diakses melalui nama domain: oppa888.com, oppabet.com dan laman web yang berkaitan dengannya.

1.2 Dengan menggunakan dan / atau mengunjungi mana-mana bahagian Laman Web, atau dengan membuka akaun dengan Operator melalui Laman Web, Anda setuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan dan Anda dengan sewajarnya: (a) bersetuju dengan penggunaan komunikasi elektronik di memerintahkan untuk membuat kontrak; dan (b) mengetepikan apa-apa hak atau syarat yang berlaku yang memerlukan tandatangan dengan tangan, sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku; (c) setuju, bahawa untuk menggunakan perkhidmatan kami, anda diminta untuk memberikan kami maklumat peribadi tertentu yang akan diproses berdasarkan Dasar Privasi kami.

1.3 Di samping itu, di mana Anda bermain permainan apa pun, atau meletakkan taruhan menggunakan Perkhidmatan, atau menggunakan Perkhidmatan dengan cara lain, Anda bersetuju untuk terikat dengan Peraturan permainan apa pun yang Anda mainkan ("Peraturan Permainan"), seperti yang dinyatakan di bawah umum yang relevan Bahagian bantuan dan mana-mana tab Peraturan, sehubungan dengan permainan baru, peraturan yang berlaku untuk permainan tersebut; Syarat Bonus apa pun; apa-apa terma dan syarat yang berkaitan dengan penarikan dan syarat lain yang berlaku untuk Perkhidmatan dan / atau yang Anda diminta untuk mengesahkan bersetuju untuk menjadi sebahagian daripada Perkhidmatan.

1.4 Teks asal dari Syarat Penggunaan adalah dalam bahasa Inggeris dan sebarang tafsiran akan berdasarkan teks bahasa Inggeris yang asal. Sekiranya Syarat Penggunaan atau sebarang dokumen atau notis yang berkaitan dengannya diterjemahkan ke dalam dalam bahasa lain, versi bahasa Inggeris yang akan berkuasa.

1.5 Sila baca Syarat Penggunaan dengan teliti sebelum menerimanya. Setelah anda menerima Syarat Penggunaan, anda boleh memilih untuk mencetak Syarat Penggunaan dan menyimpannya, bersama dengan semua e-mel pengesahan. , tambahan te rms, data transaksi, peraturan permainan, peraturan perjanjian adil dan kaedah pembayaran yang relevan dengan penggunaan Laman web oleh Anda. Harap perhatikan bahwa Ketentuan Penggunaan dapat berubah, seperti yang dinyatakan dalam paragraf 3 di bawah.

1.6 Sekiranya Anda tidak setuju untuk menerima dan terikat dengan Syarat Penggunaan, jangan buka akaun, dan / atau terus menggunakan Akaun Anda. Penggunaan berterusan dari mana-mana Perkhidmatan akan merupakan penerimaan terhadap Syarat Penggunaan yang telah kami maklumkan bahawa Anda berkuat kuasa dari semasa ke semasa.

1.8 Untuk mengelakkan keraguan, setiap bahagian dari Laman Web diatur oleh Syarat Penggunaan, dan Anda harus memastikan setiap saat bahawa penggunaan Perkhidmatan oleh Anda sesuai dengan Syarat Penggunaan.

 

SYARAT UMUM

 1. PERUBAHAN TERMA PENGGUNAAN

2.1 Kita mungkin perlu mengubah Syarat Penggunaan dari semasa ke semasa dengan beberapa sebab, termasuk (tanpa batasan) untuk alasan komersial, untuk mematuhi undang-undang atau peraturan, untuk mematuhi arahan , panduan atau cadangan dari badan pengawas, atau atas alasan perkhidmatan pelanggan. Syarat Penggunaan yang paling terkini dapat diakses dari Terma dan Syarat pautan di bahagian footer di Laman Web.

2.2 Di mana kami ingin membuat perubahan besar pada Syarat Penggunaan, kami akan memberi Anda pemberitahuan sebelumnya mengenai perubahan tersebut yang dapat dilakukan secara wajar melalui salah satu metode yang dinyatakan dalam perenggan 2.3. Untuk perubahan kecil atau tidak penting, kami mungkin tidak memberi anda pemberitahuan mengenai perubahan tersebut, jadi Anda dinasihatkan untuk meninjau Syarat Penggunaan melaluiTerma dan Syaratpautandi Laman Web secara berkala.

2.3 Di mana kami membuat perubahan pada Syarat Penggunaan yang ingin kami maklumkan kepada Anda, tetapi tidak diwajibkan, kami akan melakukannya dengan kaedah pemberitahuan seperti yang kami anggap sesuai, menurut budi bicara kami.

 

 1. MEMBUKA AKAUN ANDA

3.1 Untuk meletakkan taruhan atau bermain permainan menggunakan Perkhidmatan, Anda perlu membuka akaun dengan Operator ("Akaun Anda" atau "Akaun").

3.2 Untuk membuka Akaun Anda untuk digunakan dengan Perkhidmatan, Anda dapat:

3.2.1 klik padaSertai Sekarang, Daftar Sekarang atau butang fungsi serupa di Laman Web dan ikuti arahan di skrin; atau

3.2.2 dibuka dengan kaedah pembukaan Akaun lain yang semestinya, dari semasa ke semasa ditawarkan oleh Pengendali;

3.3 Semasa Anda membuka Akaun Anda, anda akan diminta untuk memberikan kami maklumat peribadi, termasuk nama dan tarikh lahir Anda dan maklumat hubungan yang sesuai, termasuk alamat, nombor telefon dan alamat emel ("Kenalan Anda Perincian"). Anda boleh mengemas kini Maklumat Perhubungan Anda dari semasa ke semasa dengan menghubungi Perkhidmatan Pelanggan; atau melalui Profil Saya halaman pengurusan di Laman Web: atau dengan kaedah lain yang, dari semasa ke semasa, akan ditawarkan oleh Operator.

3.4 Semasa membuka Akaun Anda, anda menjamin bahawa:

3.4.1 Anda memahami dan menerima risiko bahawa, dengan menggunakan Perkhidmatan, Anda mungkin, serta memenangi wang, kehilangan wang;

3.4.2 Anda: (a) berumur lebih dari 18 tahun; dan (b) di atas usia di mana aktiviti perjudian atau perjudian adalah sah berdasarkan undang-undang atau bidang kuasa yang berlaku untuk Anda ("Umur yang Berkaitan");

3.4.3 Anda boleh membuat kontrak secara sah;

3.4.4 Anda tidak dikecualikan daripada berjudi; dan

3.4.5 Anda belum mempunyai Akaun yang ditutup oleh kami atas sebab apa pun.

3.5 Akaun Anda mesti didaftarkan dalam maklumat anda sendiri, betul, nama dan maklumat peribadi dan ia hanya akan dikeluarkan sekali untuk Anda dan tidak diduplikasi melalui orang lain, keluarga, isi rumah, alamat (pos atau IP), alamat e-mel, Peranti Akses atau sebarang persekitaran di mana Peranti Akses dikongsi (contohnya sekolah, tempat kerja, perpustakaan awam dll) dan / atau akaun berkenaan dengan Perkhidmatan. Apa-apa akaun lain yang Anda buka dengan kami, atau yang dimiliki oleh Anda dengan baik berhubung dengan Perkhidmatan adalah "Duplikat Akaun". Kami mungkin menutup mana-mana Akaun Pendua (tetapi tidak diwajibkan untuk melakukannya). Sekiranya kita menutup Akaun Pendua:

3.5.1 semua bonus, pertaruhan dan kemenangan percuma yang diperoleh daripada bonus tersebut dan pertaruhan percuma yang diperoleh menggunakan Akaun Pendua akan terbatal dan dilucutkan;

3.5.2 kami boleh, atas budi bicara kami sepenuhnya, membatalkan semua kemenangan dan mengembalikan semua deposit (tolak jumlah berkenaan dengan kemenangan yang tidak sah) yang dibuat berkenaan dengan Akaun Pendua tersebut dan, sejauh yang kami tidak dapatkan dari Akaun Pendua yang berkenaan, mana-mana jumlah yang akan dikembalikan kepada kami oleh Anda berkenaan dengan Akaun Pendua yang dapat kami pulihkan terus dari mana-mana Akaun Anda yang lain (termasuk Akaun Pendua yang lain); atau

3.5.3 kami mungkin, mengikut budi bicara kami sepenuhnya, membenarkan penggunaan Akaun Pendua dianggap sah di mana semua kerugian dan kepentingan yang ditempatkan oleh atau untuk Anda melalui Akaun Pendua akan disimpan oleh kami.

3.5.4 kami juga boleh, atas budi bicara mutlak kami, menutup semua akaun (termasuk akaun utama Anda) di mana semua bonus, pertaruhan percuma, kemenangan dan pengembalian wang yang ada dikeluarkan semasa ini (tolak jumlah berkenaan dengan pemotongan tambahan).

3.6 Sekiranya, pada bila-bila masa, anda merasakan pihak ketiga yang tidak sah mengetahui tentang Nama Pengguna dan / atau Kata Laluan anda, anda harus segera mengubahnya di bawah tetapan Akaun Anda.

 

 1. PENGESAHAN IDENTITI ANDA; SYARAT-SYARAT PENYEDIAAN ANTI-WANG

4.1 Anda menjamin bahawa:

4.1.1 nama dan alamat yang anda berikan semasa membuka Akaun Anda betul dan terkini; dan

4.1.2 Anda adalah pemilik sah wang yang Anda masukkan pada bila-bila masa dalam Akaun Anda.

4.2 Dengan menyetujui Syarat Penggunaan Anda memberi kuasa kepada kami untuk melakukan sebarang pemeriksaan pengesahan dari semasa ke semasa kerana kami mungkin memerlukan diri kami sendiri atau mungkin diperlukan oleh pihak ketiga (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, badan pengawal selia) untuk mengesahkan fakta-fakta ini ( "Pemeriksaan"). Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa, atas permintaan kami (termasuk permintaan dari Pemproses pembayaran), Anda mungkin diminta untuk memberikan butiran tambahan berkenaan dengan apa-apa maklumat yang Anda berikan kepada kami, termasuk berkaitan dengan deposit yang telah Anda buat Akaun anda.

4.3 Semasa kami melakukan Pemeriksaan dari semasa ke semasa, kami mungkin menyekat Anda daripada mengeluarkan dana dari Akaun Anda dan / atau menghalang akses ke semua atau bahagian tertentu dari Laman Web. Harap maklum bahawa kami dari semasa ke semasa dapat melakukan Pemeriksaan semula atas sebab peraturan, keselamatan atau perniagaan lain. Sekiranya terdapat sekatan seperti itu yang menyebabkan anda menjadi masalah, sila hubungi kami melalui kaedah yang disenaraikan di Hubungi Kami.

4.4 Dalam keadaan tertentu, kami mungkin harus menghubungi Anda dan meminta Anda untuk memberikan maklumat lebih lanjut kepada kami secara langsung untuk menyelesaikan Pemeriksaan. Untuk tujuan ini, kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk menghendaki Anda memberi kami ID notaris atau ID bersertifikat yang setara menurut undang-undang yang berlaku di bidang kuasa Anda atau sebaliknya, bukti alamat, bil utiliti, butiran bank, penyata bank dan rujukan bank dan sebarang dokumentasi yang mengesahkan sumber dana anda. Sehingga maklumat tersebut diberikan untuk kepuasan kami, kami mungkin menghalang sebarang aktiviti yang dilakukan oleh Anda berhubung dengan Akaun atau kami, di mana kami secara munasabah percaya bahawa maklumat yang sengaja anda berikan tidak betul, menyimpan jumlah yang disimpan ke dalam Akaun berikut penutupan Akaun oleh kami.

4.5 Mungkin menjadi kesalahan bagi orang di bawah Umur yang Berkaitan untuk menggunakan Laman Web. Sekiranya kami tidak dapat mengesahkan bahawa Anda adalah Umur yang Berkaitan maka kami mungkin akan menggantung Akaun Anda sehingga kami dapat mengesahkan bahawa Anda adalah Umur yang Berkaitan. Sekiranya anda kemudian terbukti berada di bawah Usia yang relevan pada masa Anda membuat sebarang transaksi perjudian atau permainan dengan kami, maka:

4.5.1 Akaun Anda akan ditutup;

4.5.2 semua transaksi yang dibuat semasa Anda di bawah umur akan dibatalkan, dan semua dana yang berkaitan yang disimpan oleh Anda akan dikembalikan dengan kaedah pembayaran yang digunakan untuk deposit dana tersebut, di mana sahaja boleh dilaksanakan;

4.5.3 sebarang deposit yang dibuat semasa Anda berada di bawah Umur yang Berkaitan akan dikembalikan kepada Anda; dan

4.5.4 sebarang kemenangan yang Anda perolehi semasa anda berada di bawah Umur yang relevan akan dilucutkan oleh Anda (dan akan ditolak dari jumlah deposit yang dikembalikan di bawah perenggan 5.5.3) dan Anda akan kembali kepada kami pada tuntut dana sedemikian yang telah dikeluarkan dari Akaun Anda.

4.6 Adalah menjadi kesalahan bagi anda untuk memasukkan ke dalam Akaun Anda menggunakan nama dan / atau kaedah pembayaran orang lain. Kami mungkin, mengikut budi bicara penuh kami, menutup akaun dan mengembalikan jumlah pengeluaran semasa yang ada (tolak jumlah berkenaan dengan pemotongan tambahan).

 

 

 1. TAHU DASAR PELANGGAN ANDA

Untuk membuat proses Pengesahan Umur semudah mungkin, berikut adalah beberapa petunjuk ketika anda menghantar dokumen anda:

 • Setiap dokumen mesti dihantar sebagai gambar berasingan
 • Gambar yang ditangkap Foto lebih disukai, tetapi jika anda mahu lebih baik mengimbas dokumen anda, kirimkan sebagai .jpeg
 • Gambar anda mestilah fokus dan semua teks senang dibaca
 • Halaman foto pasport penuh atau ID anda mesti diambil gambar, jangan tinggalkan sedikit pun atau tutup dengan tangan atau jari anda
 • Pencahayaan anda mestilah baik, untuk menghentikan silau jangan gunakan kilat

Kami memerlukan semua ini kerana ini adalah sebahagian daripada perjudian dengan bertanggungjawab - dan undang-undang yang berlaku memerlukannya.

 

5.1. Mengapa saya perlu mengesahkan akaun saya?

Semasa anda mendaftar untuk akaun baru, kami memeriksa bahawa anda berusia lebih dari 18 tahun dan kami mengesahkan bahawa anda adalah siapa yang anda katakan, (proses yang disebut Kenali Pelanggan Anda 'KYC'). Ini untuk memastikan Anda adalah pemilik sah akaun yang dibuat, untuk mulai memproses deposit, kemenangan dan pengeluaran anda. Sekiranya Anda memilih untuk tidak melengkapkan verifikasi 'KYC', kami mungkin menyekat atau membekukan akses akaun Anda, termasuk semua dana yang ada di dalam akaun tersebut.

 

5.2. Apa yang perlu saya berikan?

Untuk mengesahkan usia anda, kami akan menerima satu atau beberapa dokumen berikut:

 • Pasport (disyorkan)
 • Lesen memandu
 • Kad Pengenalan Kad Pengenalan Nasional
 • (berumur kurang dari 6 bulan)

Pastikan dokumen anda dalam keadaan yang boleh diterima.

 

5.3. Bagaimana saya boleh menghantar dokumen saya kepada anda?

Cara terpantas dan termudah untuk mengesahkan akaun anda adalah melalui kakitangan Perkhidmatan Pelanggan Langsung kami.

Anda juga boleh menghantar dokumen melalui e-mel.

Berikut adalah beberapa petua tentang cara mendapatkannya dengan tepat pada kali pertama:

Menghantar dokumen anda melalui e-mel atau utusan.

 • Ambil foto setiap dokumen anda dan simpan foto (atau, imbasnya dan simpan sebagai .jpeg)
 • Buka akaun e-mel yang Anda biasa mendaftar untuk Laman Web kami
 • Lampirkan foto
 • Masukkan nombor akaun atau nama pengguna anda di bar 'Subjek' di bahagian atas e-mel anda
 • Tekan 'Kirim

Apabila anda mendaftar untuk akaun, di halaman pendaftaran akaun, kami memerlukan anda untuk berikan maklumat tertentu untuk alasan keselamatan:

 • Nama dan maklumat hubungan anda, termasuk alamat e-mel yang sah yang mesti unik untuk akaun
 • anda Tarikh lahir anda - anda mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun Nama
 • pengguna yang unik (berdasarkan kriteria pembuatan nama pengguna semasa) dan kata laluan di mana sahaja Anda boleh mengakses Akaun
 • Mata wang akaun anda
 • Soalan keselamatan dan jawapan

Halaman pendaftaran kami memeriksa butiran anda semasa anda memasukkannya dan akan memberitahu anda jika ada masalah, jadi anda boleh membuat perubahan yang anda perlukan sebelum y anda menyelesaikan proses pendaftaran.

Atas sebab undang-undang semasa melancong ke luar negara, anda mungkin tidak dapat mengakses akaun anda.

 

Kami tidak dapat menerima akaun atau menawarkan produk atau perkhidmatan kami kepada pelanggan yang tinggal di negara berikut (Amerika Syarikat, Aruba, Bonaire, Curacao, Perancis, Belanda, Saba, St Eutatius, St Martin):larangan

 

Provider

Wilayah

Evolution Gaming

Tidak terima pemain dari Latvia & USA

 

Senarai penyedia permainan dan wilayah, di mana Pelanggan tidak diterima boleh diubah dari semasa ke semasa. Hubungi kakitangan perkhidmatan pelanggan kami untuk senarai terkini.

 

 1. NAMA PENGGUNA, KATA LALUAN dan AKSES AKAUN

6.1 Setelah membuka Akaun Anda, Anda mesti mengambil semua langkah yang munasabah untuk mengelakkan pendedahan (sama ada secara sengaja atau tidak sengaja) nama pengguna, kata laluan dan / atau nombor akaun anda kepada orang lain, termasuk (jika boleh dilaksanakan) memastikan bahawa - perisian keselamatan terkini dimuat turun ke Peranti Akses Anda.

6.2 Semua urus niaga yang dilakukan di mana nama pengguna dan kata laluan dan / atau nombor akaun anda telah dimasukkan dengan betul akan dianggap sah, sama ada disahkan oleh Anda atau tidak, dan kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang tuntutan sekiranya anda mendedahkan nama pengguna, kata laluan anda atau nombor akaun kepada orang lain (sama ada secara sengaja atau tidak sengaja) atau individu lain yang telah mendapat akses ke Akaun Anda tanpa kebenaran anda.

6.3 Sekiranya Anda kehilangan atau melupakan butiran Akaun Anda, atau mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa butiran tersebut diketahui oleh pihak ketiga yang tidak dibenarkan, sila hubungi kami segera untuk penggantian dengan menghubungi kami melalui salah satu kaedah yang disenaraikan di bawah Hubungi Kami.

 

 1. DEPOSIT DAN PENGELUARAN DARI AKAUN ANDA

7.1 Sekiranya Anda ingin menyertai Perkhidmatan, Anda mesti memasukkan wang ke dalam Akaun Anda dari akaun atau sumber yang mana anda adalah pemegang akaun. Wang tersebut boleh (tertakluk pada perenggan 5) kemudian digunakan oleh Anda untuk meletakkan taruhan atau bermain permainan. Sekiranya Anda menggunakan kaedah pembayaran yang mana anda bukan pemegang akaun, kami berhak untuk menganggap apa-apa deposit ke dalam Akaun tidak sah (dan sebarang kemenangan yang timbul dari deposit tersebut tidak sah) sementara menunggu penyelesaian yang memuaskan dari semua Cek yang berkaitan .

7.2 Untuk mengelakkan keraguan, Akaun Anda tidak akan digunakan oleh Anda sebagai akaun bank dan, sekiranya kami menyedari deposit dan pengeluaran dari Akaun Anda tanpa aktiviti pertaruhan atau permainan yang setimpal, kami berhak untuk memotong caj pentadbiran (sama ada atau tidak kita menutup atau menangguhkan akaun). Wang yang dimasukkan ke dalam Akaun Anda dengan kami tidak akan menarik minat.

7.3 Sejauh yang dikehendaki oleh undang-undang atau cukai tempatan anda atau pihak berkuasa lain Anda bertanggungjawab untuk melaporkan kemenangan dan kerugian anda yang timbul dari Perkhidmatan.

7.4 Anda boleh menetapkan had deposit pada Akaun Anda dalam satu hari. Untuk perincian mengenai cara menetapkan had deposit, sila hubungi kami melalui salah satu kaedah yang disenaraikan di bawah Hubungi Kami. Sebarang pengurangan had deposit anda akan berkuatkuasa serta merta.

7.5 Tertakluk pada syarat Penutupan Akaun Anda atau syarat lain yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini atau pindaannya, Anda boleh meminta pengeluaran dana dari Akaun Anda pada bila-bila masa dengan syarat:

7.5.1 semua pembayaran yang dibuat ke dalam Akaun Anda mempunyai telah disahkan sebagai dibersihkan dan tidak ada yang ditarik balik, dibalikkan atau dibatalkan;

7.5.2 sebarang Pemeriksaan yang disebut Pengesahan Identiti Anda; Keperluan Pengubahan Wang Haram telah dipenuhi oleh kami untuk memuaskan hati kami; dan

7.5.3 Anda telah mematuhi syarat pengeluaran lain yang relevan yang mempengaruhi Akaun Anda (contohnya Syarat Bonus yang berkenaan).

7.6 Pada setiap penarikan yang disetujui oleh kami, dengan syarat Anda memberi kami maklumat yang cukup mengenai bagaimana dana tersebut harus dipindahkan kepada Anda, kami akan mengembalikan dana yang relevan kepada Anda (ditolak caj yang dikenakan atau jumlah lain yang diperlukan untuk ditolak dari pengeluaran anda di memerintahkan untuk mematuhi mana-mana undang-undang yang berkenaan).

7.7 Kami akan berusaha untuk memenuhi permintaan Anda mengenai kaedah pembayaran dan mata wang pembayaran pengeluaran Anda. Walau bagaimanapun, ini tidak dapat dijamin. Oleh itu, kami dapat memproses dan membayar pengeluaran dengan kaedah pembayaran yang berbeza daripada yang diminta oleh Anda, seperti melalui penyedia pembayaran yang berlainan, draf bank atau transfer bank (sebarang caj yang berkaitan dengan kaedah pembayaran yang relevan dinyatakan dalam Laman Web). Begitu juga, dalam kes tertentu, mata wang pengeluaran Anda mungkin bukan mata wang di mana deposit Anda dibuat atau yang diminta oleh Anda dan, dalam keadaan di mana kami diminta untuk menukar deposit Anda antara mata wang yang berbeza, kadar penukaran yang digunakan oleh kami akan mengikut budi bicara kami.

7.8 Bayaran Akaun Tidak Aktif. Sekiranya Anda tidak menggunakan Akaun Anda untuk pertaruhan atau permainan, membuat deposit, pengeluaran atau pemindahan, atau jika tidak aktif, untuk jangka masa sekurang-kurangnya 13 bulan berturut-turut maka ia akan menjadi "Akaun Tidak Aktif". Semua Akaun Tidak Aktif akan dikenakan yuran ("Bayaran Akaun Tidak Aktif"). Kami akan memberitahu anda jika dan bila Akaun Anda menjadi Akaun Tidak Aktif, dan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum Bayaran Akaun Tidak Aktif ditolak daripadanya.

7.9 Sekiranya penerbit kad anda membenarkan , kemenangan anda boleh dikreditkan ke akaun kad kredit atau debit yang digunakan untuk penempatan deposit yang asal. Cek atau kawat bank hanya akan dikeluarkan dalam Nama, dan di mana deposit telah dibuat dengan kad kredit atau debit ini mesti juga sama dengan nama pemegang kad yang didaftarkan.7.10

Perolehan sekurang-kurangnya 1 kali pada nilai deposit perlu dicapai sebelum pengeluaran dapat diminta.Pengendali berhak untuk membuat caj ke akaun Anda untuk meliputi semua kos yang munasabah yang berkaitan dengan deposit dan pengeluaran.7.11

Semua caj bank yang ditanggung oleh Pengendali yang timbul dari atau berkaitan dengan mana-mana urus niaga pertaruhan anda akan ditanggung dan dibayar balik oleh Anda dan Pengendali berhak untuk tolak dan ganti yang terdahulu dari kemenangan yang perlu dibayar kepada Anda atau dari baki dompet Anda, mengikut mana-mana yang berkenaan.

7.12 PEMBATASAN:

Amaun deposit minimum adalah 3 USD atau atau setara dengan mata wang lain

Amaun pengeluaran minimum adalah 10 USD atau setara dengan mata wang lain.

Semua permintaan pembayaran diproses mengikut urutan giliran dalam masa 72 jam jika jumlah yang diminta tidak melebihi 5000 USD atau setara dalam mata wang lain dan sehingga 7 hari sekiranya jumlah yang diminta melebihi 5000 USD atau setara dengan mata wang lain.

Semua pengeluaran mungkin dikenakan biaya pemprosesan yang dikenakan oleh penyedia pembayaran pilihan anda.

 

 1. BONUS

8.1. 48 Pacific NV berhak untuk menghapus, menambah atau mengubah bonus apa pun yang ada di akaun Pelanggan yang belum dituntut. Sebarang bonus yang dituntut dan aktif tidak akan dikeluarkan oleh 48 Pacific NV dalam keadaan biasa, namun mungkin mengalami perubahan segera. Anda akan diberitahu melalui Perincian Kontak Anda, seperti yang dinyatakan dalam paragraf 3.3, sebelum bonus yang sudah dituntut dan aktif dihapus atau diubah.

8.2. Bonus mungkin mempunyai syarat taruhan yang melekat padanya. Keperluan ini akan dipaparkan dengan tepat sebelum Pelanggan memutuskan untuk menggunakan bonus ketika syarat taruhan berlaku. Jumlah pengeluaran hanya boleh dilakukan kerana baki wang sebenar baki wang bonus semasa pengeluaran akan hilang. 48 Pacific NV berhak memilih permainan dan perkhidmatan mana yang menyumbang berapa jumlah syarat taruhan. Keperluan pertaruhan mempunyai minimum 25 kali ganda jumlah bonus dan jumlah wang sebenar yang menyumbang kepada angka bonus.

8.3. Bonus boleh diterima sekali setiap orang (Pelanggan), setiap isi rumah, setiap alamat, per telefon bimbit, setiap komputer bersama dan setiap alamat IP yang dikongsi kecuali dinyatakan dalam Syarat Bonus. Pertaruhan bebas risiko pada permainan atau perkhidmatan apa pun tidak termasuk dalam syarat taruhan.

8.4. Jumlah wang maksimum yang akan dimenangi dari bonus putaran tanpa deposit dan bonus pertaruhan percuma tanpa deposit dan permainan dengan dana bonus yang disebutkan akan dinyatakan di bawah terma dan syarat bonus individu. Sebarang kemenangan melebihi jumlah itu tanpa membuat deposit wang sebenar akan dibatalkan dan akan disimpan oleh 48 Pacific NV Contoh, pelanggan tidak menerima bonus putaran tanpa deposit. Putaran percuma dimainkan dan pelanggan menang 1000 USD. Pelanggan meneruskan permainan lain dan memenangkan 200 USD, berjumlah 1200 USD di 48 juruwang Pacific NV. Dalam kes ini, pelanggan telah melebihi had kemenangan 100 USD, seperti yang dinyatakan dalam terma dan syarat bonus individu ini, 100 USD akan tersedia untuk ditarik dan 1100 USD akan disimpan oleh 48 Pacific NV

8.5. 48 Pacific NV berhak untuk mengenakan pelbagai sekatan ke negara-negara yang berbeza di mana Pelanggan boleh tinggal mengenai bonus dengan alasan yang tidak diungkapkan. Kami selanjutnya berhak untuk menawarkan bonus khusus kepada pelanggan individu atau kumpulan pelanggan dan penamatan, perubahan atau perubahan lain tanpa penjelasan dan / atau pampasan dalam bentuk apa pun.

8.6. Sekiranya pemain atau sekumpulan pemain menyalahgunakan bonus kasino, 48 Pacific NV mempunyai hak untuk merampas sebarang kemenangan dan menutup akaun pemain. Tingkah laku yang tidak senonoh terhadap bonus dan / atau penyalahgunaan bonus bermaksud:

 1. i) Pemain meletakkan taruhan dan / atau pertaruhan berjumlah maksimum yang dibenarkan bagi setiap syarat bonus untuk menaikkan varians untuk meningkatkan baki
 2. ii) Pemain menurunkan taruhan dan / atau ukuran taruhan selepas kemenangan besar dan menukar permainan menjadi satu dengan turun naik yang lebih rendah

iii) Pemain membuat deposit untuk mengurang jumlah bonus tetapi tidak lebih. Berlaku untuk mencocokkan bonus 50% ke atas

Setelah akaun ditandai sebagai penyalahgunaan bonus, dilarang menggunakan bonus lain dan / atau mengambil bahagian dalam promosi di 48 Pacific NV

8.7 Perhatikan bahawa semasa Anda membuat penarikan, semua bonus yang aktif sekarang mungkin dikeluarkan dari Akaun Anda.

8.8 Segala usaha akan dilakukan untuk mengkreditkan Akaun Anda dengan mata promosi dalam (2) dua hari bekerja. Bonus promosi yang diperoleh dalam jangka masa seperti bonus hujung minggu atau bulanan akan diberikan dalam (7) tujuh hari bekerja selepas akhir tempoh masa itu iaitu pada hari Isnin selepas hujung minggu atau pada hari perniagaan pertama bulan berikutnya.

8.9 Kecuali dinyatakan sebaliknya, tidak ada dua atau lebih promosi yang boleh digunakan secara gabungan.

8.10 Program bonus ditujukan untuk pemain rekreasi sahaja. Mana-mana pemain profesional yang dianggap, mengikut budi bicara Pengendali, menyalahgunakan sistem bonus dengan cara apa pun, mungkin bonus mereka dicabut dan dikenakan sekatan selanjutnya. Penyalahgunaan bonus boleh didefinisikan sebagai (tetapi tidak terhad kepada) pemain yang mengeluarkan wang untuk tujuan penyetoran semula, atau merujuk akaun pemain baru yang mereka gunakan sendiri. Sekatan mungkin dalam bentuk peningkatan keperluan rollover atau kehilangan hak bonus sama sekali untuk pemain yang melanggar dan juga akaun yang berkaitan. Pengendali berhak untuk menyekat kelayakan untuk tawaran dan bonus khas apabila perlu. Ini termasuk (tetapi tidak terhad pada) meletakkan sekatan geografi pada bonus perlawanan kerana penyalahgunaan bonus.

 

 1. PENGGUNAAN LAMAN WEB UNDANG-UNDANG

9.1 Akses ke atau penggunaan Laman Web atau mana-mana Perkhidmatan melalui Laman Web mungkin tidak sah bagi sebahagian atau semua penduduk atau orang-orang di negara-negara tertentu. Kami tidak bermaksud bahawa Laman Web harus digunakan untuk pertaruhan, permainan atau tujuan lain oleh orang-orang di negara-negara di mana kegiatan tersebut adalah haram, yang merangkumi Amerika Syarikat dan wilayah-wilayah yang disenaraikan dalam Laman Web. Fakta bahawa Laman Web boleh diakses di mana-mana negara tersebut, atau muncul dalam bahasa rasmi mana-mana negara tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai perwakilan atau jaminan berkenaan dengan kesahihan atau sebaliknya dari akses dan penggunaan Laman web, dan membuat deposit atau penerimaan sebarang kemenangan dari Akaun Anda. Ketersediaan Laman web tidak merupakan tawaran, permintaan atau jemputan oleh kami untuk penggunaan atau langganan pertaruhan, permainan atau perkhidmatan lain dalam bidang kuasa di mana aktiviti tersebut dilarang oleh undang-undang.

9.2 Adalah tanggungjawab anda untuk menentukan undang-undang yang berlaku di lokasi di mana anda berada. Anda harus memastikan bahawa Anda akan bertindak secara sah dalam bidang kuasa Anda dalam membuka Akaun Anda dan / atau menggunakan Laman Web dan Anda menyatakan, menjamin dan bersetuju bahawa Anda akan melakukannya.

9.3 Sekiranya menjadi jelas kepada kami bahawa Anda tinggal di negara di mana penggunaan Laman Web tidak sah atau Anda menggunakan Laman web dari negara di mana penggunaan Laman web tidak sah, kami berhak segera untuk tutup Akaun Anda, dalam hal ini sebarang baki pada Akaun pada tarikh penutupan tersebut akan dikembalikan kepada Anda sebaik sahaja kami dapat melakukannya.

 

 1. MENETAPKAN BET ANDA DAN / ATAU PERMAINAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN

10.1 Untuk meletakkan taruhan atau mengakses Perkhidmatan, anda harus mengikuti arahan yang diberikan di bahagian laman web yang berkenaan.

10.2 Tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa perincian sebarang pertaruhan, taruhan atau transaksi serupa yang anda letakkan menggunakan Perkhidmatan ("Transaksi") adalah betul ketika menggunakan Laman Web (baik secara langsung, melalui aplikasi atau sebaliknya) sesuai dengan Peraturan Permainan yang relevan, sesuai.

10.3 Sejarah Transaksi anda dapat diakses oleh anda dengan mengklik Akaun Saya di Laman Web, atau melalui pasukan Perkhidmatan Pelanggan kami (termasuk dengan memilih untuk menerima penyataan bertulis).

10.4 Kami berhak untuk menolak keseluruhan atau sebahagian Transaksi yang diminta oleh Anda pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami, atau di mana Anda telah melanggar Syarat Penggunaan. Tidak ada Transaksi yang diterima oleh kami hingga Anda telah memberikan pengesahan yang sesuai (atau sebaliknya telah diterima oleh kami) sesuai dengan perenggan 10.2. Sekiranya anda ragu-ragu sama ada Transaksi berjaya diterima, Anda harus menghubungi kami melalui kaedah yang disenaraikan di bawah Hubungi Kami.

10.5 Setelah Transaksi diterima oleh kami, Anda tidak boleh membatalkan transaksi kecuali kami bersetuju sebaliknya.

10.6 Sehubungan dengan permainan, Peraturan Permainan yang relevan akan menetapkan titik di mana taruhan atau pertaruhan tidak akan diterima oleh kami.

10.7 Kami boleh membatalkan atau mengubah Transaksi kerana Pergolakan, Penipuan, Penipuan dan Kegiatan Jenayah, Kesalahan atau Peninggalan, juga kerana syarat-syarat yang ditetapkan untuk Pengesahan Identiti Anda.

 

 1. JAUHKAN PERMAINAN ATAU PERTANDINGAN

11.1 Di mana Anda mengakses Perkhidmatan melalui bentuk komunikasi elektronik Anda harus sedar bahawa:

11.1.1 berkaitan dengan penggunaan Laman web Anda untuk meletakkan taruhan atau bermain permainan:

11.1.1.1 Anda mungkin menggunakan sambungan atau peralatan yang lebih perlahan daripada peralatan yang digunakan oleh orang lain dan ini boleh mempengaruhi prestasi anda dalam peristiwa penting masa yang ditawarkan melalui Laman Web;

11.1.1.2 Anda mungkin menghadapi kekurangan sistem, kesalahan, kesalahan atau gangguan perkhidmatan yang akan ditangani sesuai dengan Kegagalan IT seperti di bawah;

11.1.1.3 Peraturan Permainan untuk setiap acara atau permainan yang ditawarkan melalui Laman Web tersedia dan harus dipertimbangkan oleh Anda sebelum Anda menggunakan Layanan yang ditawarkan melalui Laman Web.

 

 1. AKTIVITI PENGUMPULAN, PENIPUAN, PENIPUAN DAN JENAYAH

12.1 Amalan berikut (atau salah satu daripadanya) berkaitan dengan Perkhidmatan:

 • penyalahgunaan bonus atau promosi lain; dan / atau
 • menggunakan faktor atau pengaruh luaran yang tidak adil (biasanya dikenali sebagai menipu); dan / atau
 • mengambil keuntungan yang tidak adil (seperti yang ditentukan di bawah);
 • membuka mana-mana Akaun Pendua; dan / atau
 • melakukan praktik penipuan atau kegiatan jenayah (seperti yang didefinisikan di bawah),

merupakan "Praktik Larangan" dan tidak dibenarkan dan akan merupakan pelanggaran penting terhadap Syarat Penggunaan. Kami akan mengambil semua langkah yang wajar untuk mencegah dan mengesan amalan tersebut dan untuk kenal pasti pemain yang berkenaan sekiranya berlaku. Tertakluk kepada perkara di atas, bagaimanapun, kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang mungkin anda alami akibat daripada Amalan yang Dilarang, dan tindakan yang kami lakukan berkenaan dengan kehendak yang sama mengikut budi bicara mutlak kami.

12.2 Jika Anda mengesyaki seseorang itu terlibat dalam apa-apa amalan yang dilarang, Anda hendaklah laporan secepat yang dapat dilaksanakan kepada kami dengan menghubungi kami dengan menggunakan mana-mana kaedah yang disenaraikan di bawah Hubungi kami.

12.3 Anda bersetuju bahawa anda tidak akan mengambil bahagian dalam atau berhubung dengan sebarang bentuk Praktik Larangan sehubungan dengan akses atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

12.4 Sekiranya:

12.4.1 kami mempunyai sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa Anda telah mengambil bahagian atau telah berhubung dengan sebarang bentuk Praktik Larangan (dan asas kepercayaan kami akan merangkumi penggunaan oleh kami (dan oleh rakan permainan kami dan pembekal kami yang lain) dari mana-mana amalan penipuan, penipuan dan kolusi yang digunakan dalam industri perjudian dan permainan pada masa yang sesuai); atau

12.4.2 Anda telah membuat pertaruhan dan / atau bermain permainan dalam talian dengan penyedia perkhidmatan perjudian dalam talian yang lain dan anda disyaki (akibat permainan tersebut) dari mana-mana Amalan yang Dilarang atau aktiviti yang tidak wajar; atau

12.4.3 kami menyedari bahawa Anda telah "membebankan kembali" atau menolak sebarang pembelian atau deposit yang Anda buat ke Akaun Anda; atau

12.4.4 pada pendapat kami yang munasabah bahawa penggunaan Perkhidmatan anda secara berterusan mungkin akan memudaratkan status kami yang diatur , termasuk kemampuan berterusan kami untuk dilesenkan oleh Lembaga Pelesenan; atau

12.4.5 Anda menjadi muflis atau mengalami proses serupa di mana sahaja di dunia, maka, (termasuk berkaitan dengan penangguhan dan / atau penamatan Akaun Anda), kami akan mempunyai betul, berkenaan dengan Akaun Anda (dan / atau akaun lain yang dimiliki oleh Anda dengan syarikat Kumpulan Pengendali) untuk menahan keseluruhan atau sebahagian baki dan / atau mendapatkan kembali dari akaun jumlah deposit, pembayaran, bonus atau kemenangan yang telah dipengaruhi oleh atau dengan cara apa pun disebabkan oleh salah satu peristiwa yang dimaksud dalam perenggan 12.4 ini. Hak-hak yang dinyatakan dalam perenggan 13.4 ini adalah tanpa mengurangi hak-hak lain (termasuk hak-hak hukum bersama) yang kita mungkin mempunyai e terhadap Anda, sama ada di bawah Syarat Penggunaan atau sebaliknya.

12.5 Untuk tujuan perenggan ini 12:

12.5.1 "praktik penipuan" bermaksud kegiatan penipuan yang dilakukan oleh Anda atau oleh mana-mana orang yang bertindak atas nama Anda atau bersekongkol dengan Anda, dan termasuk, tanpa batasan: (a) tuduhan penipuan -kembali dan aktiviti rake-back; (b) penggunaan oleh Anda atau orang lain yang turut serta dalam permainan yang sama dengan Anda pada bila-bila masa, daripada kad kredit atau debit yang dicuri, diklon atau tidak sah, sebagai sumber dana ; (c) gabungan oleh Anda dengan orang lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil (termasuk melalui skim bonus atau insentif serupa yang ditawarkan oleh kami); (d) sebarang percubaan untuk mendaftarkan maklumat akaun palsu atau mengelirukan; dan (e) apa-apa yang sebenarnya atau cubaan bertindak oleh Anda yang secara munasabah kami anggap tidak sah di mana-mana bidang kuasa yang berlaku, dibuat dengan niat jahat, atau bertujuan untuk menipu kami dan / atau mengelakkan sebarang batasan kontrak atau undang-undang, tanpa mengira sama ada tindakan atau percubaan tersebut sebenarnya menyebabkan kami kerosakan atau kerosakan;

12.5.2 "aktiviti jenayah"merangkumi, tanpa batasan, pengubahan wang haram dan sebarang kesalahan di bawah mana-mana undang-undang atau peraturan di negara anda, di mana anda bermain dari atau di mana IP anda telah didaftarkan; dan

12.5.3 "kelebihan tidak adil" hendaklah merangkumi, tanpa batasan:

12.5.3.1 eksploitasi kesalahan, celah atau kesalahan dalam perisian pihak kami atau mana-mana pihak ketiga yang digunakan oleh Anda berkaitan dengan Perkhidmatan (termasuk berkenaan dengan mana-mana permainan);

12.5.3.2 penggunaan perisian pihak ketiga atau sistem  atau

analisis;.12.5.3.3 eksploitasi oleh Anda, Ralat sebagaimana yang ditakrifkan di bawah, dalam mana-mana sama ada untuk keuntungan anda dan / atau kelemahan kita atau orang lain

12.6 pada menjalankan mana-mana hak kami di bawah perenggan 12.4 sehubungan dengan Praktik Terlarang, kami akan menggunakan semua usaha yang wajar untuk memastikan bahawa, sambil mematuhi peraturan dan kewajiban undang-undang kami yang lain, kami menggunakan hak tersebut dengan cara yang adil bagi Anda dan yang lain pelanggan.

12.7 Kami berhak untuk memberitahu pihak berkuasa yang berkaitan, lain permainan atau perjudian pengendali talian, lain pembekal perkhidmatan dalam talian dan bank-bank, syarikat kad kredit, pembekal pembayaran elektronik atau institusi kewangan lain identiti dan o anda f sebarang Amalan Larangan yang disyaki oleh Anda, dan Anda harus bekerjasama sepenuhnya dengan kami untuk menyiasat sebarang aktiviti tersebut.

 

 1. PENUTUP AKAUN ANDA; PENAMATAN SYARAT PENUTUP PENGGUNAAN DAN PENAMATAN OLEH ANDA

13.1 Dengan syarat bahawa Akaun Anda tidak menunjukkan bahawa baki disebabkan oleh kami, Anda berhak menutup Akaun Anda dan menamatkan Syarat Penggunaan pada notis tidak kurang daripada dua puluh empat jam kepada kami pada bila-bila masa, dengan menghubungi kami melalui kaedah yang disenaraikan di bawah Hubungi Kami.

13.1.1 menunjukkan keinginan anda untuk menutup Akaun Anda; dan

13.1.2 yang menyatakan sebab-sebab mengapa Anda ingin menutup Akaun Anda, terutamanya jika Anda melakukannya kerana kebimbangan mengenai tahap penggunaan Anda dari yang sama.

Kami akan menjawab permintaan Anda, dengan mengesahkan penutupan Akaun Anda dan tarikh penutupan Akaun Anda akan berlaku, dalam jangka masa yang munasabah, dengan syarat bahawa Anda terus memikul tanggungjawab untuk semua aktiviti di Akaun Anda sehingga penutupan tersebut telah dilakukan oleh kami (pada ketika mana Syarat Penggunaan akan berakhir).

13.2 Apabila Anda meminta penutupan Akaun Anda di bawah perenggan 13.1, kami akan, dengan tunduk pada perenggan 8, 10 dan 12, mengembalikan baki tertunggak dalam Akaun Anda kepada Anda.

13.3 Setelah penamatan Akaun Anda di bawah perenggan 13 ini, kami berhak (tanpa mengehadkan hak kami di bawah perenggan 13.6) untuk menahan, dari pembayaran balik baki tertunggak pada Akaun Anda, sebarang wang: (a) menurut Collusion, Cheating, Aktiviti Penipuan dan Jenayah); (b) berdasarkan Pelanggaran Terma Penggunaan; (c) sebagaimana yang dinyatakan oleh Syarat Penggunaan; atau (d) seperti yang disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan.

13.4 Semasa membayar baki hutang pada Akaun Anda, kami akan menggunakan kaedah pembayaran yang sama seperti yang Anda berikan semasa pendaftaran Akaun Anda, atau kaedah pembayaran lain seperti yang mungkin kami pilih dengan wajar.

13.5 Di mana Anda telah menutup Akaun Anda, kami dalam keadaan tertentu dapat membuka semula Akaun Anda dengan perincian akaun yang sama seperti sebelumnya jika Anda meminta kami untuk melakukannya. Dalam keadaan seperti itu, sementara Akaun Anda akan mempunyai perincian akaun yang sama seperti sebelumnya, ia akan tertakluk kepada Syarat Penggunaan yang berkuatkuasa pada tarikh pembukaan semula tersebut dan setiap hak sebelumnya (termasuk, tetapi tanpa batasan, untuk bonus atau kemenangan luar jangka) tidak lagi sah.

 

PENUTUP DAN PENGHENTIAN OLEH KAMI

13.6 Kami, pada bila-bila masa (dan terlepas dari peruntukan lain yang terkandung dalam Syarat Penggunaan), berhak menutup Akaun Anda dan menghentikan Syarat Penggunaan dengan pemberitahuan bertulis (atau percubaan pemberitahuan) kepada Anda menggunakan Kenalan Anda Perincian. Sekiranya berlaku penamatan oleh kami, kami akan, tertakluk kepada perenggan 13.7, secepat mungkin setelah permintaan Anda, mengembalikan baki Akaun Anda.

13.7 Di mana kita menutup Akaun Anda dan menamatkan Syarat Penggunaan menurut Pertentangan, Penipuan, Penipuan dan Kegiatan Jenayah atau Pelanggaran Syarat Penggunaan, baki Akaun Anda tidak akan dikembalikan dan dianggap telah dilucutkan oleh Anda setakat sebarang tuntutan yang mungkin kami miliki terhadap Anda pada tarikh penutupan tersebut (sama ada di bawah Akaun Anda, Akaun Pendua atau yang lain). Penutupan Akaun Anda dan Penamatan Syarat Penggunaan, selain dari perenggan 11 atau 20 dari Syarat Umum ini, tidak akan mempengaruhi taruhan tertunggak, dengan syarat taruhan tertunggak tersebut sah dan Anda tidak melanggar Syarat Penggunaan dalam apa-apa cara. Untuk mengelakkan keraguan, kami tidak akan mengkreditkan bonus ke dalam Akaun Anda, dan Anda juga tidak akan berhak mendapat kemenangan luar jangka, pada bila-bila masa selepas tarikh ia ditutup (sama ada oleh kami menurut Syarat Penggunaan, atau sebagai tindak balas kepada permintaan anda).

13.8 Perenggan berikut akan terus berlanjutan dari sebarang penamatan Syarat Penggunaan: 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 dan 34 dan perenggan lain yang diperlukan untuk tujuan tafsiran; bersama-sama dengan bahagian yang relevan dalam Peraturan Permainan, Dasar Privasi dan Syarat Tambahan.

 

PENANGGUHAN OLEH KAMI

13.9 Kami berhak menggantung Akaun Anda dalam keadaan yang dinyatakan secara jelas dalam Syarat Penggunaan. Setelah penggantungan Akaun Anda: (a) tidak ada aktiviti yang dibenarkan (termasuk deposit, pengeluaran, pertaruhan atau permainan) sehingga tarikh diaktifkan semula oleh kami; (b) tiada bonus atau kemenangan luar jangka akan dikreditkan ke Akaun; dan (c) kami akan menangani masalah yang menimbulkan penangguhan Akaun dengan tujuan untuk menyelesaikannya secepat mungkin sehingga Akun dapat, jika sesuai, diaktifkan kembali atau ditutup.

 

 1. AKSES KE, DAN PENGGUNAAN, PERKHIDMATAN

14.1 Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk pembekalan dan penyelenggaraan semua Peranti Akses Anda dan peralatan, rangkaian dan perkhidmatan akses internet yang berkaitan yang perlu anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan. Kami tidak akan bertanggungjawab dengan apa-apa cara untuk sebarang kerugian yang ditimbulkan kepada Anda (sama ada disebabkan oleh kehilangan perkhidmatan, sambungan internet yang lemah, lebar jalur yang tidak mencukupi atau sebaliknya) oleh internet atau penyedia perkhidmatan telekomunikasi yang telah anda ikuti untuk mengakses Perkhidmatan . Untuk mengelakkan keraguan, Pengendali tidak membuat perwakilan atau memberi jaminan mengenai keserasian Perkhidmatan dengan perisian atau perkakasan pihak ketiga tertentu, termasuk (untuk mengelakkan keraguan) analisis pihak ketiga yang menjanjikan hasil tertentu dari mana-mana Perkhidmatan.

14.2 Dalam keadaan apa pun, Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan untuk tujuan apa pun yang atau mungkin dianggap sebagai fitnah, kasar, cabul, tidak sah, bersifat perkauman, seksis atau diskriminasi lain, atau yang boleh menyebabkan kesalahan. Anda tidak boleh menggunakan bahasa atau gambar yang kasar atau agresif, bersumpah, mengancam, mengganggu atau menganiaya orang lain, termasuk pengguna lain, melalui laman web, atau berusaha menjadikan diri anda sebagai orang lain, atau berkelakuan sedemikian rupa terhadap mana-mana kakitangan Operator yang digunakan untuk menyediakan Perkhidmatan, Perkhidmatan Pelanggan, atau fungsi sokongan atau sokongan yang kami sediakan untuk Anda.

14.3 Anda akan menggunakan Laman Web untuk hiburan peribadi sahaja dan tidak akan dibenarkan untuk memberikan akses atau menghasilkan semula Laman web atau mana-mana bahagiannya dalam bentuk apa pun tanpa kebenaran kami, termasuk membuat pautan kepadanya.

14.4 Sebarang bahan (selain Perisian di bawah perenggan 16) yang anda muat turun dari Laman Web akan dimuat turun sepenuhnya atas risiko anda sendiri dan Pengendali tidak akan bertanggungjawab terhadap kehilangan data atau kerosakan lain yang disebabkan oleh muat turun tersebut.

14.5 Di mana kita mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa penggunaan Perkhidmatan oleh Anda melanggar mana-mana perenggan 14.2, 14.3, 14.4, kami, tanpa menjejaskan hak kami yang lain, berhak segera untuk menghapus dari laman web sebarang kandungan yang menyinggung perasaan.

 

 1. SYARAT PERTANDINGAN DAN PERMAINAN

15.1 Ungkapan yang digunakan dalam industri pertaruhan dan permainan adalah banyak. Sekiranya anda ragu-ragu mengenai makna ungkapan apa pun, Anda harus:

15.1.1 mencari maksudnya berkaitan dengan acara atau permainan yang anda pertaruhkan atau perjudikan;

15.1.2 jika anda masih ragu, hubungi melalui salah satu kaedah yang disenaraikan di bawah Hubungi Kami untuk penjelasan; dan

15.1.3 tidak meletakkan sebarang pertaruhan atau permainan pada acara apa pun sehingga maknanya difahami untuk kepuasan anda,

kerana kami tidak dapat menerima tanggungjawab jika Anda meletakkan taruhan atau permainan melalui produk yang ditawarkan melalui Perkhidmatan dalam keadaan di mana Anda tidak memahami dari terma yang terlibat atau berkaitan dengan pertaruhan atau permainan.

 

 1. PENGUBAHAN LAMAN WEB

Kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, mengubah atau meminda mana-mana produk atau perkhidmatan (termasuk harga yang ditawarkan) yang tersedia melalui Laman Web pada bila-bila masa untuk tujuan memastikan penyediaan Laman Web yang berterusan, tetapi tanpa menjejaskan sebarang permainan dan / atau pertaruhan yang sedang berlangsung pada masa pindaan tersebut. Dari semasa ke semasa, kami mungkin melarang Anda mengakses beberapa bahagian Laman Web untuk tujuan penyelenggaraan Laman Web dan / atau perubahan atau perubahan salah satu permainan dan / atau produk yang tersedia melalui Laman Web.

 

 1. PERISIAN PIHAK KETIGA

17.1 Untuk menggunakan produk yang ditawarkan melalui Perkhidmatan, Anda mungkin diminta memuat turun dan memasang perisian yang dibekalkan oleh pihak ketiga pada Peranti Akses Anda ("Perisian"). Perisian mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada : Akses aplikasi Peranti, produk Taruhan Sukan, Kasino dan Poker mandiri kami dan sebarang aplikasi, produk dan perisian promosi, pemasaran dan / atau kemudahan

17.2 Dalam keadaan seperti itu, Anda mungkin diminta untuk membuat perjanjian yang terpisah dengan pemilik atau pemberi lesen Perisian tersebut berkenaan dengan penggunaan Anda yang sama ("Perjanjian Perisian Pihak Ketiga"). Sekiranya terdapat ketidakkonsistenan antara Syarat Penggunaan dan Perjanjian Perisian Pihak Ketiga, Syarat Penggunaan akan berlaku selagi ketidakkonsistenan tersebut berkaitan dengan hubungan antara Anda dan Pengendali

17.3 Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa mana-mana Perisian dimuat turun ke Peranti Akses Anda dengan cara yang serasi dengan persediaan khusus Peranti Akses anda sendiri. . Untuk mengelakkan keraguan, kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya memuat turun salah Perisian apa pun yang tidak betul memberi kesan buruk kepada operasi Peranti Akses Anda.

17.4 Walaupun Perkhidmatan yang disediakan melalui aplikasi Akses Peranti tertakluk kepada Syarat Penggunaan, syarat di mana mana-mana aplikasi ("Aplikasi") diunduh atau dipasang ke Peranti Akses Anda akan diatur oleh perjanjian yang dimeterai antara Anda dan pembekal App relevan tetapi, dalam hal apa-apa ketidakselarasan antara Terma Penggunaan dan mana-mana perjanjian, Terma Penggunaan akan mengatasi setakat ketidakselarasan itu berkaitan dengan hubungan antara Anda dan Pengendali.

 

 1. IT KEGAGALAN dAN DASAR PEMBUBARAN

18.1 Sekiranya masalah berlaku dalam perisian atau perkakasan yang digunakan oleh kami untuk menyediakan Perkhidmatan, kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Di mana masalah tersebut menyebabkan permainan terganggu dalam keadaan di mana ia tidak dapat dimulakan semula dari kedudukan yang sama tanpa merugikan Anda atau pemain lain, kami akan mengambil semua langkah munasabah untuk memperlakukan Anda dengan adil (yang mungkin termasuk pengembalian memasukkan baki pada Akaun Anda ke kedudukan yang ada setelah selesai pertaruhan terakhir atau permainan yang dilog masuk ke pelayan Operator sejurus sebelum berlakunya masalah). 

18.2 Dasar pemutusan berlaku untuk semua permainan yang disenaraikan oleh Operator yang memerlukan sambungan tetap yang stabil ke rangkaian kami. Sekiranya anda diminta untuk mengambil tindakan lebih lanjut setelah terputus, taruhan yang berlaku akan tetap dibatasi "dalam permainan" sehingga selesai babak, hingga 30 hari atau dimainkan atas nama Anda oleh pelayan menggunakan strategi yang optimal , atau dengan menggunakan penjana nombor rawak.

18.2.1 permainan di mana Anda dapat memilih Jackpot mana yang akan dimenangi (di mana ditawarkan): Dalam permainan ini Anda mempunyai jumlah detik terhad untuk memilih satu jackpot, atau permainan akan membuat pilihan secara rawak bagi pihak Anda. Sekiranya pemutusan berlaku semasa tempoh yang diperuntukkan dan Anda tidak berjaya menyambung semula dan memilih satu jackpot selama waktu tersebut, maka permainan akan memilih satu jackpot secara rawak untuk Anda melalui penjana nombor rawak. Ini berlaku untuk jackpot wang sebenar dan wang demo dan untuk permainan berasaskan PC dan mudah alih.

18.2.2 kejohanan poker: Sekiranya pemain terputus kerana alasan khusus untuk pemain itu, pelayan kami secara automatik akan berusaha untuk menjalin semula hubungan dengan pemain.

Sekiranya sambungan tidak dapat dijalin semula dalam jangka masa yang sesuai, untuk permainan gelanggang, sekiranya:

(i) Anda belum membuat pertaruhan ketika giliran Anda untuk membuat satu, sistem kami akan secara automatik "memeriksa" Anda ; atau 

(ii) jika pemain lain telah meletakkan taruhan dan Anda diminta untuk membuat "panggilan", tangan anda akan "melipat".

Tangan anda tidak akan dianggap "all in" kerana masalah penyambungan khusus pemain. Sebelum kita melakukan apa-apa tindakan, kita akan mengaktifkan waktu di bank waktu Anda, jika Anda mempunyai.

Sekiranya hubungan tidak dapat dijalin semula dalam jangka masa yang sesuai untuk kejohanan poker yang masih berlangsung, Anda akan terus bermain blinds dan kami akan memotong "blinds" dari Anda sehingga Anda "dibutakan". Sekiranya sambungan dilanjutkan sebelum Anda "dibutakan", Anda akan disambungkan semula secara automatik ke kejohanan dan dapat terus bermain sejak anda disambungkan semula ke pelayan kami.

18.2.3 pertaruhan sukan: Sekiranya pemutusan berlaku sebelum Butang Tempat Taruhan ditekan, tidak ada dana yang akan diambil dari baki dompet anda yang tersedia. Sekiranya pemutusan berlaku setelah Butang Tempat Taruhan ditekan tetapi:

(i) sebelum pengesahan pertaruhan telah dipaparkan; 

(ii) semasa undur pertaruhan sedang dijalankan; atau 

(ii) jika pertaruhan memerlukan kelulusan manual, setelah menyambung semula ke rangkaian kami.

Anda akan dapat melihat sama ada atau tidak pertaruhan anda telah diterima sebahagian atau penuh, di jadual sejarah pertaruhan sportsbook.

18.3 Sekiranya isu-isu tersebut ditingkatkan oleh Anda dan / atau setelah penyiasatan yang lengkap mengenai penyebab kegagalan tersebut yang membuktikan bahawa masalah tersebut berada di luar lingkungan kawalan kami, kami mempunyai hak penuh untuk mencabut dan / atau membatalkan pampasan yang ditawarkan atau dipersetujui sebelumnya kepada Anda.

 

 1. KESALAHAN ATAU KESALAHAN

19.1 Sebilangan keadaan mungkin timbul apabila pertaruhan atau pertaruhan diterima, atau pembayaran dibuat oleh kami kerana kesilapan. Senarai keadaan yang tidak menyeluruh adalah seperti berikut:

19.1.1 di mana kita salah menyatakan kemungkinan atau syarat pertaruhan atau pertaruhan permainan kepada Anda sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang jelas dalam memasukkan maklumat atau menubuhkan pasaran, atau akibat kerosakan komputer;

19.1.2 di mana kita telah membuat 'kesalahan yang dapat diraba'. Kesalahan yang dapat dilihat berlaku di mana:

19.1.2.1 berkaitan dengan pertaruhan yang ditempatkan sebelum acara berlangsung, harga / syarat yang ditawarkan berbeza dari yang terdapat di pasaran umum; atau

19.1.2.2 berkaitan dengan sebarang peristiwa, harga / syarat yang ditawarkan pada masa pertaruhan diletakkan jelas tidak betul memandangkan kebarangkalian peristiwa itu berlaku;

19.1.3 di mana kita terus menerima pertaruhan di pasaran yang seharusnya ditangguhkan, termasuk di mana acara yang relevan sedang berlangsung (kecuali di mana pertaruhan 'sedang berjalan' diterima) atau telah selesai (kadang-kadang disebut sebagai 'terlambat pertaruhan ');

19.1.4 di mana kesalahan telah dibuat akibat dari Praktik Terlarang;

19.1.5 di mana kita seharusnya tidak menerima, atau berhak untuk membatalkan atau menyelesaikan semula, pertaruhan menurut Peraturan Pertaruhan (misalnya kerana 'Kontinjensi Berkaitan');

19.1.6 di mana kesalahan dibuat oleh kami mengenai jumlah kemenangan / pulangan yang dibayar kepada Anda, termasuk sebagai akibat daripada kesalahan input manual atau komputer; atau

19.1.7 di mana kesalahan telah dibuat oleh kami mengenai jumlah pertaruhan dan / atau bonus percuma yang dikreditkan ke Akaun Anda,

keadaan seperti itu disebut sebagai "Kesalahan"

19.2 Kami berhak untuk:

19.2.1 betulkan Kesalahan yang dibuat pada pertaruhan yang diletakkan dan selesaikan semula yang sama pada harga atau syarat yang betul yang ada atau semestinya telah tersedia melalui Pengendali (tidak ada kesalahan penerbitan) pada saat taruhan itu diletakkan dan taruhan akan dilakukan dianggap telah berlaku dengan syarat-syarat yang biasa untuk pertaruhan itu; atau

19.2.2 di mana tidak wajar untuk memperbetulkan dan menyelesaikan semula di bawah 19.2.1 di atas, untuk mengisytiharkan taruhan itu tidak sah dan mengembalikan taruhan Anda ke dalam Akaun Anda; atau

19.2.3 dalam keadaan di mana Kesalahan berlaku dari Praktik Terlarang, untuk mengambil langkah-langkah yang dinyatakan di dalamnya Syarat Penggunaan.

19.3 Sebarang wang yang dikreditkan ke Akaun Anda, atau dibayar kepada Anda akibat Kesalahan adalah dianggap dipegang oleh Anda sebagai amanah bagi kami dan akan segera dilunaskan kepada kami apabila permintaan pembayaran dibuat oleh kami kepada Anda. Di mana keadaan seperti itu ada, jika Anda mempunyai wang dalam Akaun Anda, kami mungkin menuntut kembali wang ini dari Akaun Anda berdasarkan Syarat Penggunaan. Kami bersetuju bahawa kami akan menggunakan semua usaha yang munasabah untuk mengesan Kesalahan dan memaklumkannya kepada anda secepat mungkin.

19.4 Baik kami (termasuk pekerja atau ejen kami) atau rakan kongsi atau pembekal kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian, termasuk kehilangan kemenangan, yang disebabkan oleh Ralat oleh kami atau kesalahan oleh Anda.

19.5 Anda akan memberitahu kami secepat mungkin sekiranya anda menyedari adanya Kesalahan.

19.6 Di mana Anda telah menggunakan wang yang telah dikreditkan ke Akaun Anda atau diberikan kepada Anda akibat daripada Kesalahan untuk meletakkan pertaruhan berikutnya atau bermain permainan, kami boleh membatalkan pertaruhan tersebut dan / atau menahan sebarang kemenangan yang Anda mungkin menang dengan wang tersebut , dan jika kami telah membayar pertaruhan atau aktiviti perjudian tersebut, jumlah tersebut akan dianggap dimiliki oleh Anda atas kepercayaan kami dan Anda akan segera membayar kepada kami jumlah tersebut apabila permintaan pembayaran balik dibuat oleh kami kepada Anda .

 

 1. PENGECUALIAN TANGGUNGJAWAB KAMI

20.1 Akses dan penggunaan Perkhidmatan anda adalah atas pilihan, budi bicara dan risiko anda sendiri. Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang percubaan oleh Anda untuk menggunakan Perkhidmatan dengan kaedah, kaedah atau cara yang tidak dimaksudkan oleh kami.

20.2 Kami akan memberi Perkhidmatan dan kemahiran yang sewajarnya dan seperti yang dijelaskan dalam Syarat Penggunaan. Kami tidak membuat janji atau jaminan lain mengenai Perkhidmatan, atau sebarang produk atau perkhidmatan yang menjadi sebahagian daripada Perkhidmatan, dan dengan ini mengecualikan (sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang) semua jaminan tersirat berkenaan dengan yang sama (termasuk jaminan tersirat mengenai kualiti dan / atau kecergasan yang memuaskan untuk tujuan Anda). Khususnya, kami tidak menjamin bahawa Laman Web akan mempunyai ketersediaan tanpa gangguan atau bahawa ia akan bebas daripada bug, virus atau kesalahan lain.

20.3 KAMI (TERMASUK SYARIKAT, PROSESOR PEMBAYARAN, AFILIASI, PEGAWAI, PENGARAH, EJEN, DAN PEKERJA) TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA, APABILA TANGGUNGJAWAB YANG TERSEBUT DALAM KONTRAK, PELAPORAN (TERMASUK NEGLIGENSI) ATAU

LAINNYA. DATA;

20.3.2 KEHILANGAN KEUNTUNGAN;

20.3.3 KEHILANGAN PENDAPATAN;

20.3.4 KERUGIAN PELUANG PERNIAGAAN;

20.3.5 KERUGIAN ATAU KEROSAKAN ATAS KEBAIKAN ATAU REPUTASI;

20.3.6 GANGGUAN PERNIAGAAN; ATAUATAUATAU

20.3.7 SEBARANG KERUGIANKERUGIAN YANG TIDAK LANGSUNG, KHUSUSBERUSAHA, BAHWA KERANA KERUGIAN ATAU KEROSAKAN TELAH DIBERITAHU KEPADA KAMI SEBAGAI MUNGKIN, TETAPI TERHADAP SYARAT PENGGUNAAN ATAU SEGALA PENGGUNAAN APA YANG ANDA OLEH PERKHIDMATAN.

 

 1. PEMBERIAN TERMA PENGGUNAAN

21.1 Anda akan melindungi, mempertahankan dan menahan sepenuhnya kami dan pegawai, pengarah, pekerja, ejen, kontraktor dan pembekal kami yang tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang kerugian, kos, perbelanjaan, tuntutan, tuntutan, liabiliti dan kerosakan (termasuk yuran undang-undang), bagaimanapun disebabkan, yang mungkin timbul, sama ada diramalkan atau tidak, akibat atau berkaitan dengan:

21.1.1 akses dan penggunaan Perkhidmatan oleh Anda atau oleh orang lain yang menggunakan nama pengguna Anda dan kata laluan; dan / atau

21.1.2 sebarang pelanggaran oleh Anda mengenai mana-mana syarat dan ketentuan Syarat Penggunaan.

21.2 Di mana Anda melanggar Syarat Penggunaan, kami boleh mengikut budi bicara kami sendiri, sebelum penangguhan atau penamatan Akaun Anda, memberitahu Anda (menggunakan Maklumat Perhubungan Anda) bahawa Anda melanggar, mewajibkan Anda menghentikan tindakan yang berkaitan atau kegagalan untuk bertindak, dan / atau menghendaki Anda untuk memperbetulkan tindakan atau kesalahan dari pihak anda dan memberi amaran kepada anda mengenai tindakan yang kami maksudkan sekiranya anda tidak melakukannya, dengan syarat selalu bahawa pemberitahuan tersebut tidak akan menjadi prasyarat kepada penangguhan atau penamatan Akaun anda.

21.3 Kami berhak untuk mematikan mana-mana kod atau kata laluan pengenalan pengguna, sama ada yang dipilih oleh Anda atau diperuntukkan oleh kami, pada bila-bila masa, jika menurut pendapat kami yang wajar Anda telah gagal mematuhi mana-mana peruntukan dalam Syarat Penggunaan.

21.4 Sebagai tambahan kepada ubat lain yang tersedia, jika Anda melanggar mana-mana Syarat Penggunaan, kami berhak untuk mendapatkan kembali dari Akaun Anda baki positif sehinggalah jumlah yang dituntut secara wajar terhadap Anda berdasarkan perenggan 20.1.

 

 1. HAK HARTA INTELEKTUAL

22.1 Semua reka bentuk laman web, teks, grafik, muzik, suara, gambar, video, pemilihan dan susunannya, penyusunan perisian, kod sumber yang mendasari, perisian dan semua bahan lain yang menjadi sebahagian daripada Perkhidmatan tertakluk kepada hak cipta dan hak milik lain yang dimiliki oleh kami atau digunakan di bawah lesen dari pemilik hak pihak ketiga. Sejauh mana bahan yang terdapat dalam Perkhidmatan boleh dimuat turun atau dicetak, maka bahan tersebut boleh dimuat turun ke satu peranti sahaja (dan salinan cetak mungkin dicetak) semata-mata untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda sendiri.

22.2 Dalam keadaan apa pun, penggunaan Perkhidmatan tidak akan memberi anda kepentingan kepada mana-mana hak harta intelek (contohnya hak cipta, pengetahuan atau tanda dagangan) yang dimiliki oleh kami atau oleh pihak ketiga apa pun, selain daripada peribadi, bukan eksklusif , lesen tanpa sub-lesen untuk menggunakan hak harta intelek tersebut sehubungan dengan penggunaan Perkhidmatan peribadi dan bukan komersial anda menurut Syarat Penggunaan.

22.3 Tidak ada hak apa pun yang diberikan untuk menggunakan atau memperbanyak tanda dagang atau logo yang muncul di Laman Web kecuali yang diizinkan secara khusus sesuai dengan Syarat Penggunaan.

22.4 Anda tidak boleh, dan juga tidak membenarkan orang lain menyalin, menyimpan, menerbitkan, menyewa, melesenkan, menjual, mengedar, mengubah, menambah, menghapus, membuang atau merosakkan laman web atau mana-mana bahagiannya dengan cara apa pun atau secara langsung atau secara tidak langsung mengganggu atau mengganggu (atau cuba mengganggu atau mengganggu) atau mengubah Laman Web, selain daripada semasa melihat atau menggunakan Laman web sesuai dengan Syarat Penggunaan.

22.5 Semua hak harta intelek dalam nama "Oppa888" dan "Oppabet" logo, reka bentuk, tanda dagang dan ciri jenama khas lain dari Pengendali dan apa-apa kandungan yang disediakan oleh Pengendali atau pihak ketiga untuk dimasukkan ke dalam rompi Laman Web dalam Pengendali atau pihak ketiga yang berkenaan. Anda bersetuju untuk tidak memaparkan atau menggunakan logo, reka bentuk, tanda dagangan dan ciri jenama khas lain dengan cara apa pun tanpa persetujuan bertulis daripada kami terlebih dahulu.

 

 1. VIRUS, HACKING DAN KESALAHAN LAIN

23.1 Anda tidak boleh:

23.1.1 merosakkan Laman Web;

23.1.2 percubaan untuk mendapatkan akses tanpa izin ke Laman Web, pelayan di mana Laman web disimpan atau pelayan, komputer atau pangkalan data yang disambungkan ke Laman Web;

23.1.3 membanjiri Laman Web dengan maklumat, beberapa penyerahan atau "spam";

23.1.4 dengan sengaja atau cuai menggunakan sebarang ciri yang boleh mempengaruhi fungsi Laman Web dengan cara apa pun misalnya (tetapi tidak terhad kepada) melepaskan atau menyebarkan virus, worm , trojan, bom logik atau bahan serupa yang berniat jahat atau berbahaya;

23.1.5 mengganggu atau merosakkan, menghapus atau mengubah cara apa pun, sebarang maklumat dalam bentuk apa pun yang disertakan di Laman Web;

23.1.6 menyerang Laman Web melalui serangan penolakan-perkhidmatan atau serangan penolakan-perkhidmatan yang diedarkan. Kami akan melaporkan sebarang pelanggaran yang disyaki kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang berkenaan dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut dengan mendedahkan identiti Anda kepada mereka. Sekiranya berlaku pelanggaran tersebut, Hak anda untuk menggunakan Laman Web akan terhenti serta-merta

23.2 Kami tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh serangan penolakan perkhidmatan yang disebarkan, virus atau bahan berbahaya dari segi teknologi yang mungkin menjangkiti Peranti Akses Anda dan berhubungan d peralatan, program komputer, data atau bahan hak milik lain yang disebabkan oleh penggunaan Laman Web oleh anda atau muat turun anda dari sebarang bahan yang disiarkan di Laman Web tersebut, atau di laman web mana pun yang dihubungkan ke Laman Web.

23.3 Laman web bebas daripada perisian berniat jahat.

 

 1. MAKLUMAT PERIBADI ANDA

24.1 Semua maklumat mengenai Akaun Anda yang kami simpan adalah data yang disimpan dengan selamat dan tetap dirahsiakan kecuali jika dinyatakan sebaliknya dalam Syarat Penggunaan (termasuk, untuk mengelakkan keraguan, Dasar Privasi).

24.2 Kami diwajibkan oleh undang-undang untuk mematuhi syarat perlindungan data dengan cara kami menggunakan maklumat peribadi yang dikumpulkan dari Anda dalam penggunaan Perkhidmatan oleh Anda. Oleh itu, kami memandang serius kewajipan kami berkaitan dengan cara kami menggunakan maklumat peribadi anda.

24.3 Sebelum Anda menggunakan dan ketika Anda menggunakan Perkhidmatan, kami perlu mengumpulkan maklumat tertentu mengenai Anda, termasuk nama dan tarikh lahir Anda, Maklumat Perhubungan Anda, dan mungkin juga termasuk maklumat mengenai pilihan pemasaran Anda (semuanya akan dikenali sebagai "Maklumat Peribadi Anda").

24.4 Dengan memberi kami Maklumat Peribadi Anda, Anda bersetuju untuk memproses Maklumat Peribadi Anda, termasuk yang sama yang sangat sensitif:

24.4.1 untuk tujuan yang dinyatakan dalam Syarat Penggunaan (termasuk Dasar Privasi); dan

24.4.2 untuk tujuan lain di mana kami (termasuk Pemproses Pembayaran) perlu memproses Maklumat Peribadi Anda untuk tujuan mengendalikan Perkhidmatan,

termasuk dengan membagikannya dengan penyedia perkhidmatan, pekerja dan ejen kami untuk tujuan ini, misalnya kepada penyedia kami perkhidmatan pos, perkhidmatan pemasaran dan ejen Perkhidmatan Pelanggan. Kami juga dapat mendedahkan Maklumat Peribadi Anda untuk mematuhi kewajiban undang-undang atau peraturan.

24.5 Kami boleh menyimpan salinan komunikasi yang Anda hantar kepada kami (termasuk salinan e-mel) untuk mengekalkan rekod maklumat yang kami terima dari Anda dengan tepat.

 

 1. PENGGUNAAN 'COOKIES' DI LAMAN WEB

25.1 Laman web boleh menggunakan 'kuki' untuk mengesan penggunaan internet oleh anda dan untuk membantu fungsi Laman Web. Kuki adalah fail kecil teks yang diunduh ke Peranti Akses Anda ketika Anda mengakses Laman Web dan ini membolehkan kami mengenali kapan Anda kembali ke Laman Web. Kami menggunakan atau akan menggunakan kuki untuk pengoperasian Laman Web, termasuk (misalnya) untuk membolehkan Anda tetap log masuk semasa anda melayari di antara, dan menggunakan Akaun Anda untuk bertaruh atau bermain permainan di bahagian yang berlainan dari Laman Web. Kami juga menggunakan kuki untuk tujuan analitik kami sendiri sehingga kami dapat mengenal pasti tempat pelanggan menghadapi masalah teknikal di Laman Web, dan oleh itu membantu kami meningkatkan pengalaman pelanggan kami.

25.2 Sekiranya Anda keberatan dengan kuki atau ingin menghapus kuki yang sudah tersimpan di Peranti Akses Anda, kami mengesyorkan agar anda mengikuti arahan untuk menghapus kuki yang ada dan mematikan kuki yang akan datang pada perisian pengurusan fail dan penyemak imbas internet anda. Maklumat lebih lanjut mengenai penghapusan atau pengendalian kuki tersedia dalamkamiDasar Privasiatau diwww.aboutcookies.org. Harap maklum bahawa dengan menghapus kuki kami atau mematikan kuki yang akan datang Anda mungkin tidak dapat mengakses kawasan atau ciri tertentu dari Laman Web.

 

 1. ADUAN DAN PEMBERITAHUAN

26.1 Tiada tuntutan atau pertikaian mengenai:

26.1.1 penerimaan atau penyelesaian pertaruhan yang telah anda buat menggunakan Perkhidmatan akan dipertimbangkan lebih dari tiga puluh hari setelah tarikh transaksi asal; dan

26.1.2 permainan yang telah anda mainkan menggunakan Perkhidmatan akan dipertimbangkan lebih dari dua belas minggu setelah tarikh transaksi atau permainan yang relevan berlangsung.

26.2 Sekiranya Anda ingin membuat aduan mengenai Perkhidmatan, sebagai langkah pertama Anda harus, secepat mungkin, menghubungi [email protected] atau [email protected] mengenai aduan Anda, yang akan dikemukakan sekiranya diperlukan dalam Sokongan kami pasukan sehingga ketetapan.

26.3 Anda mengakui bahawa penjana nombor rawak kami akan menentukan hasil permainan yang dimainkan melalui Perkhidmatan dan Anda menerima hasil dari semua permainan tersebut. Anda selanjutnya bersetuju bahawa sekiranya tidak berlaku perselisihan antara hasil yang muncul di layar Anda dan pelayan permainan yang digunakan oleh Operator, hasil yang muncul di pelayan permainan akan berlaku, dan Anda mengakui dan bersetuju bahawa rekod kami akan menjadi pihak berkuasa akhir dalam menentukan terma dan keadaan penyertaan anda dalam aktiviti permainan dalam talian yang berkaitan dan hasil penyertaan ini.

26.4 Apabila kami ingin menghubungi Anda, kami mungkin melakukannya dengan menggunakan Maklumat Perhubungan Anda. Pemberitahuan akan dianggap telah dilayan dengan baik dan diterima oleh Anda segera setelah e-mel dihantar atau setelah kami berkomunikasi dengan Anda secara langsung melalui telefon (termasuk di mana kami meninggalkan anda mel suara), atau tiga hari setelah tarikh pengeposan surat . Dalam membuktikan penyampaian notis apa pun, cukup untuk membuktikan, dalam hal surat, bahawa surat tersebut dialamatkan, dicop dan ditempatkan di pos dengan betul; sekiranya terdapat e-mel, e-mel tersebut telah dihantar ke alamat e-mel yang ditentukan (jika ada) dalam Maklumat Perhubungan Anda pada masa mana-mana e-mel tersebut dihantar.

26.5 Sekiranya tidak ada reaksi terhadap aduan atau pemberitahuan anda dari kami atau pada pendapat anda masalah ini belum diselesaikan, anda boleh mengemukakan aduan atau pemberitahuan kepada organisasi perlesenan dan pengawasan yang menghubungi [email protected].

 

 1. PEMINDAHAN HAK DAN KEWAJIBAN

27.1 Kami berhak untuk memindahkan, menyerahkan, mensublisensikan atau menjanjikan Syarat-syarat Penggunaan (suatu “penyerahan hak”), secara keseluruhan atau sebahagian, kepada mana-mana orang tanpa notis kepada Anda, dengan syarat bahawa sebarang penugasan tersebut akan dengan syarat atau syarat yang sama yang tidak kurang menguntungkan Anda.

27.2 Anda tidak boleh memberikan, melisensikan atau memindahkan dengan cara apa pun apa pun hak atau kewajipan Anda di bawah Syarat Penggunaan

 

 1. ACARA DI LUAR KAWALAN KAMI

28.1 Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas kegagalan melaksanakan, atau kelewatan pelaksanaan, salah satu kewajiban kami di bawah Syarat Penggunaan yang disebabkan oleh peristiwa di luar kawalan wajar kami, termasuk (tanpa batasan) sebarang kegagalan rangkaian telekomunikasi, kegagalan kuasa, kegagalan dalam peralatan komputer pihak ketiga (atau lain-lain), kebakaran, kilat, letupan, banjir, cuaca buruk, perselisihan atau penguncupan industri, aktiviti pengganas dan tindakan pemerintah atau pihak berkuasa lain yang bersikap Force Majeure.

28.2 Persembahan kami dianggap ditangguhkan untuk jangka masa berlakunya Force Majeure Event, dan kami akan mempunyai lanjutan masa untuk persembahan selama tempoh tersebut. Kami akan berusaha sedaya upaya untuk mengakhiri Force Majeure Event atau untuk mencari jalan penyelesaian yang mana kewajipan kami dapat dilaksanakan walaupun Force Majeure Event.

 

 1. PENGECUALIAN

29.1 Sekiranya kita tidak bersikeras untuk melaksanakan mana-mana tanggungjawab Anda dengan tegas atau jika kita tidak melaksanakan mana-mana hak atau pemulihan yang kita berhak, ini tidak akan menjadi pengabaian hak atau pemulihan tersebut dan tidak akan melegakan Anda dari mematuhi tanggungjawab tersebut.

29.2 Pengabaian oleh pihak kami yang ingkar tidak akan menjadi pengabaian dari sebarang kegagalan berikutnya.

29.3 Tidak ada pengabaian oleh kami mengenai salah satu ketentuan dari Syarat Penggunaan yang akan berlaku melainkan dinyatakan secara tegas sebagai pengabaian dan disampaikan kepada Anda secara tertulis sesuai dengan perenggan 27 (Keluhan dan Pemberitahuan) di atas.

 

 1. KEBERSIHAN

31.1 Sekiranya mana-mana Syarat Penggunaan ditentukan oleh mana-mana pihak berkuasa yang berwibawa tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan hingga tahap apa pun, terma, syarat atau ketentuan sedemikian akan sejauh ini dipotong dari terma, syarat dan ketentuan yang selebihnya akan terus berlaku seluas yang dibenarkan oleh undang-undang.

30.2 Dalam kes seperti itu, bahagian yang dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan harus diubah dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mencerminkan, sedekat mungkin, maksud asal Pengendali.

 

 1. SELURUH PERJANJIAN

31.1 Syarat-syarat Penggunaan dan sebarang dokumen yang dinyatakan dengan jelas di dalamnya mewakili keseluruhan perjanjian antara Anda dan kami dan menggantikan sebarang perjanjian, persefahaman atau pengaturan sebelumnya antara Anda dan kami, sama ada secara lisan atau bertulis.

31.2 Kita masing-masing mengakui bahawa tidak satu pun dari kita bergantung pada perwakilan, janji atau janji yang diberikan oleh yang lain atau tersirat dari apa pun yang dikatakan atau ditulis dalam rundingan antara kita kecuali yang dinyatakan secara jelas dalam Syarat Penggunaan.

31.3 Kedua-dua pihak tidak mempunyai sebarang penyelesaian berkenaan dengan pernyataan yang tidak benar yang dibuat oleh pihak lain, sama ada secara lisan atau bertulis, sebelum tarikh kontrak (melainkan jika pernyataan tidak benar tersebut dibuat dengan curang) dan satu-satunya penyelesaian pihak lain adalah kerana melanggar kontrak seperti yang diperuntukkan dalam Syarat Penggunaan.

31.4 Perjanjian ini boleh diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa yang berbeza, dan dilaksanakan di beberapa bahagian dunia. Walaupun masing-masing masih dianggap asli tetapi yang, apabila disatukan, merupakan Perjanjian yang sama dan sama. Sekiranya terdapat konflik antara versi bahasa Inggeris Perjanjian ini dan terjemahannya, versi bahasa Inggeris akan berlaku.

 

 1. HAK PIHAK KETIGA

32.1 Dengan pengecualian syarikat Kumpulan Pengendali, melainkan jika Syarat Penggunaan ini secara jelas menyatakan sebaliknya orang yang bukan pihak dalam Syarat Penggunaan ini tidak berhak untuk menguatkuasakan mana-mana syarat.

 

 1. UNDANG-UNDANG DAN JURISDIKSI

33.1 Syarat Penggunaan ini harus (tertakluk kepada perenggan 24.2) diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Curacao.

 

 1. PERMAINAN / PERMAINAN BERTANGGUNGJAWAB

34.1 Bagi pelanggan yang ingin menyekat perjudian mereka, kami menyediakan polisi pengecualian diri secara sukarela, yang membolehkan Anda menutup Akaun Anda atau menyekat kemampuan Anda untuk meletakkan taruhan atau permainan di Laman Web untuk tempoh minimum Enam bulan. Setelah Akaun Anda dikecualikan sendiri Anda tidak akan dapat mengaktifkan semula Akaun dalam keadaan apa pun sehingga tamat tempoh yang dipilih berdasarkan perenggan ini. Pada akhir tempoh pengecualian diri, Anda berhak untuk memulakan semula penggunaan Perkhidmatan dengan menghubungi kami melalui salah satu kaedah yang disenaraikan di bawah Hubungi Kami.

34.2 Sekiranya anda prihatin dengan amalan perjudian Anda, terdapat beberapa panduan yang mungkin berguna bagi anda:

34.2.1 cubalah menetapkan had untuk jumlah yang ingin anda pertaruhkan atau deposit.

34.2.2 pertimbangkan berapa lama anda ingin sesi pertaruhan berlangsung sebelum memulakan dan pastikan anda memerhatikan jam.

34.2.3 cuba jangan biarkan perjudian mengganggu tanggungjawab harian anda.

34.3 Ingatlah bahawa perjudian tidak dinasihatkan jika anda pulih untuk sebarang bentuk kebergantungan atau jika anda berada di bawah pengaruh alkohol atau bahan lain termasuk beberapa ubat preskripsi.

34.4 Anda harus selalu sedar bahawa perjudian adalah bentuk rekreasi dan tidak boleh dipandang sebagai sumber pendapatan alternatif atau cara untuk mengembalikan hutang. Menyedari bahawa anda mungkin menghadapi masalah perjudian adalah langkah pertama untuk mendapatkan kembali kawalan.

34.5 Harap diingat, bahawa:

34.5.1 Perjudian harus menghiburkan dan tidak dilihat sebagai cara menjana wang

34.5.2 anda harus mengelakkan mengejar kerugian

34.5.3 Hanya berjudi dengan apa yang anda mampu kehilangan

34.5.4 Jejaki masa dan jumlah yang anda belanjakan untuk berjudi

34.6 Sekiranya Anda memerlukan maklumat yang berkaitan dengan ini, hubungi kami melalui kaedah yang disenaraikan di bawah Hubungi Kami atau lihatkamiPerjudian Bertanggungjawabbahagian.

34.7 Kami komited untuk menyokong inisiatif Reponsible Gambling. Kami mencadangkan anda untuk melayari www.responsiblegambling.org untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut, sekiranya anda merasakan perjudian menjadi masalah bagi anda.

 

 1. LINK

Di mana kami menyediakan pautan hyper ke laman web lain, kami melakukannya untuk tujuan maklumat sahaja. Anda menggunakan pautan sedemikian dengan risiko anda sendiri dan kami tidak bertanggung jawab atas kandungan atau penggunaan laman web tersebut, atau untuk maklumat yang terkandung di dalamnya. Anda tidak boleh membuat pautan ke laman web ini, atau membingkai tanpa kebenaran bertulis dari kami.

 

 1. HUBUNGI KAMI

Pengendali boleh dihubungi dengan mana-mana kaedah yang disenaraikan di bawah Hubungi Kami. Harap maklum bahawa semua panggilan boleh dirakam untuk tujuan latihan dan keselamatan. Sekiranya anda prihatin dengan amalan perjudian anda, terdapat beberapa panduan yang mungkin berguna:

 • Pertimbangkan berapa lama anda mahu sesi pertaruhan berlangsung sebelum memulakan dan pastikan anda mengawasi jam.
 • Cuba jangan biarkan perjudian mengganggu tanggungjawab harian anda.
 • Berjudi tidak dinasihatkan jika anda pulih untuk sebarang bentuk kebergantungan atau jika anda berada di bawah pengaruh alkohol atau bahan lain termasuk beberapa ubat preskripsi. Kami mengesyorkan agar anda berjumpa dengan doktor anda untuk maklumat lebih lanjut.
 • Berjudi adalah bentuk rekreasi dan tidak boleh dipandang sebagai sumber pendapatan alternatif atau cara untuk mengembalikan hutang. 

 

 

 1. HAK PIHAK KETIGA

Kecuali Syarat Penggunaan ini dengan jelas menyatakan sebaliknya orang yang bukan merupakan pihak Terma Penggunaan ini tidak berhak untuk menguatkuasakan mana-mana syarat. Adalah dilarang bagi Pengguna Akhir untuk memindahkan aset bernilai apa pun kepada pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad, dilarang memindahkan pemilikan akaun, kemenangan, deposit, pertaruhan, hak dan / atau tuntutan dalam kaitan dengan aset ini, sah, komersial atau watak lain. Larangan tersebut merangkumi, tetapi tidak terbatas pada pembebanan, janji, pemberian, usuf, perdagangan, pembrokeran, hipotesis dan / atau pemberian hadiah secara berasingan atau bekerjasama dengan pihak fidusiari atau pihak ketiga, syarikat, individu semula jadi atau undang-undang, asas dan / atau persatuan dengan cara atau bentuk apa pun.